Vergoedingen & Tarieven

Psychologische hulp in de Gegeneraliseerde Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Doordat de praktijk geen contract heeft met een verzekeraar zullen de kosten vergoed worden door uw verzekeraar met de voorwaarden die gesteld zijn voor niet gecontracteerde zorg.

Een groot deel zal vergoed worden vanuit een naturepolis en bij de meeste verzekeraars volledig bij een zuivere restitutiepolis. U kunt dit bij uw eigen verzekeraar navragen of kijken op de website van de contractvrije psychologen.

De vergoeding valt onder het eigen risico van €385,- of hoger als u een vrijwillige hoger eigen risico heeft afgesloten. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Vergoeding basisverzekering

Alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering.

Er moet wel worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • E is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
  • Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
  • Een verwijzing is één jaar geldig.

Voor de actuele en volledige voorwaarden kun je terecht bij je eigen verzekeraar.

Geen vergoeding basisverzekering

Voor sommige problemen heb je geen recht op dekking voor zorg uit de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld voor:

  • Relatieproblemen
  • Slaapstoornissen
  • Klachten waarbij nog geen diagnose is gesteld
  • Een burn-out

Voor behandeling van deze klachten kunt u wel bij uw huisarts terecht.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van €110,- per consult (btw vrij).

Vanaf 2022 verandert de financieringsstructuur in de GGZ. Op 1 januari wordt het zogenaamde zorgprestatiemodel ingevoerd.

Interim opdrachten:

Voor opdrachten als GZ-psycholoog geldt het tarief van €120,- per uur en 29 cent per km.

Het tarief voor WZD-opdrachten (zoals WZD-functionaris of extern deskundige) geldt het tarief van €115,-

Werkwijze

Mijn praktijk

Elke zaterdagochtend houd ik mijn praktijk. Tijdens mijn sessies vind ik het belangrijk om een passende behandeling te vinden die aansluit op uw hulpvraag, in mijn behandelplan bied ik u altijd maatwerk. Mijn behandelingen vanuit de Basis GGZ omvatten maximaal 12 sessies.

Ik ben aangesloten bij

Dekoeijerpsychologie

U bent bij mij aan het juiste adres voor diagnostiek en behandeling van elke aard in de basis GGZ (hulp bij lichte tot matige psychische problemen) en specialistische GGZ (hulp bij meer complexe psychische problemen).