Vergoedingen & Tarieven

Psychologische hulp in de Gegeneraliseerde Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Doordat de praktijk geen contract heeft met een verzekeraar zullen de kosten vergoed worden door uw verzekeraar met de voorwaarden die gesteld zijn voor niet gecontracteerde zorg.

Een groot deel zal vergoed worden vanuit een naturepolis en bij de meeste verzekeraars volledig bij een zuivere restitutiepolis. U kunt dit bij uw eigen verzekeraar navragen of kijken op de website van de contractvrije psychologen.

De vergoeding valt onder het eigen risico van €385,- of hoger als u een vrijwillige hoger eigen risico heeft afgesloten. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Vergoeding 

De geleverde zorg wordt sinds 2022 gefactureerd middels prestatiecodes, waarvoor per tijdseenheid en activiteit (diagnostiek, behandeling of een groepsconsult) een bepaald tarief geldt dat vastgesteld is door de NZA. Vanaf 2022 wordt indirecte tijd (zoals verslaglegging) niet meer apart gefactureerd maar is het bij de prijs van een consult inbegrepen. Onderstaand een overzicht van de verschillende prestatiecodes en bijbehorende tarieven voor behandeling en diagnostiek. 

De prestatiecodes die voornamelijk worden gebruikt zijn Diagnostiek 90 minuten (CO0822) voor de intake en Behandeling 45 minuten (CO0497) voor de behandelsessies. De vooraf afgesproken tijdsduur van het gesprek bepaald het tarief.

Prestatiecode Naam Financieringsstroom Tarief

CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz € 128,40 

CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten ggz € 259,01 

 Geen vergoeding basisverzekering

De behandeling wordt niet vergoed zonder verwijsbrief van de huisarts. Indien u toch een vergoeding wenst kunt u alsnog met uw huisarts in gesprek en vragen naar de mogelijkheden. Er zijn een aantal diagnoses die door de verzekering niet meer vergoed worden, zoals een aanpassingsstoornis, relatieproblemen, burn-out en overspannenheid. 

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van €110,- per consult (btw vrij).

Interim opdrachten:

Voor opdrachten als GZ-psycholoog geldt het tarief van €120,- per uur en 29 cent per km.

Het tarief voor WZD-opdrachten (zoals WZD-functionaris of extern deskundige) geldt het tarief van €115,-

Werkwijze

Mijn praktijk

Elke zaterdagochtend houd ik mijn praktijk. Tijdens mijn sessies vind ik het belangrijk om een passende behandeling te vinden die aansluit op uw hulpvraag, in mijn behandelplan bied ik u altijd maatwerk. Mijn behandelingen vanuit de Basis GGZ omvatten maximaal 12 sessies.

Ik ben aangesloten bij

Dekoeijerpsychologie

U bent bij mij aan het juiste adres voor diagnostiek en behandeling van elke aard in de basis GGZ (hulp bij lichte tot matige psychische problemen) en specialistische GGZ (hulp bij meer complexe psychische problemen).