Diensten

Vragen?

Omdat ik telefonisch lastig bereikbaar ben in verband met consulten en overig werk, kunt u mij het beste een mail sturen met uw vraag op onderstaand e-mailadres.

U kunt zich aanmelden via  bovenstaand e-mailadres. Na de aanmelding volgen er één tot drie intakegesprekken. Hier maken we kennis met elkaar, kijken of het ‘klikt’ en bespreken we uw klachten en problemen. In de intake maak ik ook mogelijk ook gebruik van vragenlijsten en zal ik uiteindelijk met een classificatie komen middels de DSM-5.

We bekijken daarna wat u met de therapie wilt bereiken. Ik werk voornamelijk vanuit het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dit

de meest effectieve behandelvorm te zijn. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR, ACT, schematherapie en mindfulness.

Daarnaast kunt u bij mij ook terecht voor enkel een diagnostische vraag, zoals:

 

Intelligentieonderzoek

  • Wat zijn de cognitieve capaciteiten? Is er sprake van overvraging of onderschatting door een lage, gemiddelde, hoge intelligentie?

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Hierbij maak ik gebruik van de SEO-R-2, een vragenlijst die bij ouders/begeleiding afgenomen kan worden.

Ontwikkelingsanamnese

  • Hoe is de ontwikkeling verlopen? Denk hierbij ook aan onderzoek naar autismespectrumstoornis.

Persoonlijkheidsonderzoek

  • Middels verschillende vragenlijsten en screeningslijsten kijk ik of er sprake is van een stoornis volgens de DSM-5.

 

Voor (Interim) opdrachten als regiebehandelaar, Wet zorg en dwang opdrachten (WZD) of GZ-psycholoog op zelfstandige basis kunt u rechtstreeks contact opnemen middels het e-mailadres boven aan de pagina.

Werkwijze

Mijn praktijk

Elke zaterdagochtend houd ik mijn praktijk. Tijdens mijn sessies vind ik het belangrijk om een passende behandeling te vinden die aansluit op uw hulpvraag, in mijn behandelplan bied ik u altijd maatwerk. Mijn behandelingen vanuit de Basis GGZ omvatten maximaal 12 sessies.

Ik ben aangesloten bij

Dekoeijerpsychologie

U bent bij mij aan het juiste adres voor diagnostiek en behandeling van elke aard in de basis GGZ (hulp bij lichte tot matige psychische problemen) en specialistische GGZ (hulp bij meer complexe psychische problemen).