Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Ik ben BIG-geregistreerd (89926628325) wat betekent dat ik mij houd aan de beroepscodes en afspraken over o.a. integriteit en respectvolle behandeling.

Tevens houd ik mij aan de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst),  

de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de praktijk kunt u aan mij een kopie van het kwaliteitsstatuur vragen.

Hierin is te lezen hoe de zorg binnen mijn praktijk georganiseerd is en voldoet aan de kwaliteitseisen die landelijk gesteld worden.

Klachtenregister

Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
De klachtenregeling is 
hier te vinden.

Werkwijze

Mijn praktijk

Elke zaterdagochtend houd ik mijn praktijk. Tijdens mijn sessies vind ik het belangrijk om een passende behandeling te vinden die aansluit op uw hulpvraag, in mijn behandelplan bied ik u altijd maatwerk. Mijn behandelingen vanuit de Basis GGZ omvatten maximaal 12 sessies.

Ik ben aangesloten bij

Dekoeijerpsychologie

U bent bij mij aan het juiste adres voor diagnostiek en behandeling van elke aard in de basis GGZ (hulp bij lichte tot matige psychische problemen) en specialistische GGZ (hulp bij meer complexe psychische problemen).